Momentálne zvolené: Úspora času


WinSped® šetrí Váš čas

Jednoduché zadávanie objednávok do systému

WinSped® je navrhnutý pre rýchle a bezchybné zadávanie objednávok.
 

 

Manuálne vytvorenie objednávky.
Pre manuálne vytvorenie objednávok ponúka Winsped množstvo jednoduchých možností.
Používateľ môže voľne definovať, ktoré údaje treba povinne vyplniť.
Všetky relevantné informácie pre objednávku zásielky sú vytvorené rýchlo a nadväzujú na údaje o zákazníkoch z databázy.
Automatická kontrola likvidity upozorňuje nielen na všetky nevyúčtované objednávky, ale aj na nevybavené položky.


Otvorené a zmluvné objednávky.

Winsped ponúka jednoduché vytvorenie objednávky na základe vopred definovaných vzorov.
Vzory obsahujú všetky údaje objednávok, od základných, až po dohodnutú cenu.
Používateľ je pritom nepretržite informovaný o aktuálnom stave.
Má neustály prehľad o množstve aktuálnych objednávok a môže okamžite reagovať aj na nepredvídané údalosti.Automatické prevzatie objednávky.

Prostredníctvom výkonného LISIN rozhrania prevezme Winsped objednávky priamo od vašich zákazníkov. Univerzálny konverter umožňuje prevzatie ľubovoľne naformátovaných údajov ako FORTRAS, IDS alebo EDIFACT. Prostredníctvom WebSped – sa prevezmú do systému objednávky vytvorené zákazníkmi priamo v internetovom prehliadači. Pomocou makier sa doplnia chýbajúce štandardné údaje, vygenerujú sa objednávky a riadi sa prenos údajov.

 


Funkcie:

 • preprava nákladu
 • rezdelenie prepravy
 • preprava kusového tovaru
 • ľubovoľné množstvo pozícií zásielky
 • vytváranie čiastočných prepráv
 • voľne konfigurovateľný rešerš objednávok s voľne definovateľným filtrom pre rýchle vyhľadávanie
 • sledovanie termínov objednávok
 • nebezpečný tovar ADR
 • voliteľné automaticé zaúčtovanie nakladacích prostriedkov
 • textové údaje pre nakládku, vykládku, faktúru dobropis a iné
 • priradenie oblastí odoslania/doručenia
 • rýchly prístup k adresám a kontaktom
 • jednoduchá tlač formulárov Crystal Reports alebo MS Word
 • tlač etikiet a čiarových kódov
 • kontrola platobnej schopnosti
 • dobierky
 • história objednávok – sledovanie statusov a zmien
 • konverter pre FORTRAS, IDS128, IDS80, IFTMIN, IFCSUM, IFTSTA a individuálne formáty
 • WebSped® vytváranie a sledovanie objednávok online