Momentálne zvolené: Plánovanie


Úspešné plánovanie s WinSped®

Kľúč k zisku

 

Či už chcete disponovaťť celovozovú alebo zbernú prepravu, WinSped Vám k tomu poskytne individuálne pracovisko.

Optimálna viualizácia
Disponent potrebuje k bezproblémovej a efektívnej práci veľké množstvo aktuálnych informácií a práve WinSped ponúka komfortné riešenie zamerané na prehľadné zobrazovanie najdôležitejších informácií potrebných pre aktuálny priebeh disponovania.
Detailné zobrazovanie mapy, ktorá vizualizuje naplánované trasy spolu so súčasnými zásielkami a vozidlami, zabezpečuje disponentovi nevyhnutný prehľad.

 

Disponovanie Drag & Drop
Všetky činnosti disponenta, od zostavovania trás funkciou Drag&Drop až po kalkuláciu, sú výbavné pár kliknutiami. Trasy sa zostavujú z objednávok, ktoré sú  roztriedené podľa individuálne definovaných kritérií, rýchlo a jednoducho. Vďaka rozšíreným funkciám vyhľadávania a filtrovania má disponent stále prehľad o prevádzke. Ďalšie dôležité informácie ako napríklad obrat, predpokladané náklady pri využívaní vlastných vozidiel, náklady pri využití dopravcu, údaje o zákazníkoch, telefónne čísla a kontakty, sú vždy zobrazené jednoduchým klikom.
 

 

Jasné výhody
Pre manuálne vytvorenie objednávok ponúka Winsped množstvo jednoduchých výhod.
Používateľ môže voľne definovať, ktoré údaje treba povinne vyplniť.
Všetky relevantné informácie pre objednávku zásielky sú vytvorené rýchlo a nadväzujú na údaje o zákazníkoch z databázy.
Automatická kontrola likvidity upozorňuje nielen na všetky nevyúčtované objednávky, ale aj na nevybavené položky.
Funkcie:

 • disponovanie trás
 • disponovanie zásielok
 • plán nasadenia vozdiel
 • plán nasadenia vodičov a personálu
 • zobrazenie zásielok, trás a vozidiel na mape
 • plne konfigurovateľné zobrazenie
 • časy možných nakládok a vykládok u zákazníkov
 • obmedzenia nakládok a vykládok
 • čiastočné prepravy
 • prepravy sypkých materiálov
 • sledovanie statusu vozidla
 • správa oddelení a skupín disponentov