Momentálne zvolené: Špeciálne riešenia


WinSped® = riešenie 

 

Komfortné disponovanie
Výraznou výhodou je priame prepojenie telematických systémov cez WinSped – server správ.
Tak je napr. hmotnosť tovaru prevzatá okamžite po naložení alebo vyložení do WinSped a v prípade potreby preposlaná na fakturáciu. Vďaka takýmto zjednodušeniam sa výrazne skracuje čas potrebný na spracovanie faktúr. Ďalším príkladom vylepšenia pracovného procesu je minimalizácia obchádzkových trás. V pláne nasadenia vozidiel presne určíte potrebnú cestu a odošlete ju príslušnému telematickému systému, ktorý presne naviguje vodiča do cieľa.
 


 

Inovatívne riešenie pre cisternovú alebo kontajnerovú prepravu a pre prepravu sypkých materiálov.

Tento modul je vyvinutý špeciálne pre potreby prepravníkov sypkých materiálov.
Integruje všetky špecifické požiadavky pre toto odvetvie jednotne do osvedčených WinSped-riešení.
Prepravca disponuje výkonným systémom pre optimálne riadenie celkového manažmentu prepravy. Funkcie systému sú prispôsobené všetkým skutočnostiam nákladnej prepravy, ako napríklad posudzovanie poradia nakládok, obsahu komôr, pracovného času vodičov, ako aj správa nebezpečného materiálu. Popri automatizovanom dodaní objednávok priamo od zákazníka pomáhajú disponentovi pri zostavení zásielky predlohy a skratky. Bez ohľadu na to, či budú vaše vozidlá naložené z lodí, sýpok alebo výroby, WinSped ponúka všetky funkcie tvorby ponúk a vývoja zmluvných objednávok.