Momentálne zvolené: Využívanie zdrojov


Využívanie zdrojov s WinSped®


Manažment vozového parku


Plán nasadenia vozidiel vo WinSped plnohodnotne nahradí váš ručne vedený denný a týždenný plán. Prehľadne zobrazuje nasadenie vozidiel v časovom priebehu, buď detailne v dennom, týždennom alebo mesačnom móde.
Každá zásielka je graficky zobrazená v určitej farbe, ktorá označuje jej momentálny stav.
Zobrazenie je konfigurovateľné a môže  byť doplnené o ľubovoľné informácie.
Disponent vozového parku môže ťahom myši zásielky premiestňovať, zväčšovať alebo zmenšovať  a tým priamo meniť časové parametre zásielky. Program zároveň ihneď vyhodnotí zmeny zásielky a upozorní disponenta pri vzniku problémov alebo konfliktov..

 

Prehľadnosť dopravných prostriedkov
Funkcia WinSped®-SmartFilter umožňuje rýchly výber dopravných prostriedkov.
Podľa používateľom stanovených kritérií určí program napr. všetky voľné vozidlá, stanovištia prívesov alebo výmenných nadstavieb, všekty prepravné prostriedky, ktoré budú čoskoro doručené na vykládku a prehľadne roztriedené ich poskytne k ďalšiemu výberu.
Priamo v správe vozidla je pritom zobrazený aktuálny stav každého prepravného prostriedku.
Tak môže disponent naplánovať optimálne nasadenie vozidla pre každú zásielku.


Virtuálny sprievodca prepravou

Nepredvídateľné skutočnosti môžu počas realizácie prepravy výrazne narušiť plánovaný priebeh. S WinSped®  môže manažér vozového parku skúsene reagovať aj v takomto prípade. Napríklad v prípade poškodenia vozidla rýchlo nájde náhradné vozidlo a informuje prijímateľov tovaru o oneskorení dodania. Ak je WinSped® prepojený cez server správ priamo s vozidlom, sú všetky telematické údaje k dispozícii aj manažmentu vozového parku a vytvárajú tak ešte komfortnejší a efektívnejší manažment prepravy.


Vaša výhoda:

Winsped automatizuje váš workflow, znižuje náklady na komunikáciu, kontroluje realizáciu prepravy a stará sa o lepšiu informovanosť zákazníkov, pretože je vždy k dispozícii história objednávky s jej najnovším stavom.
 


Funkcie:

 • jednoduché a pohodlné ovládanie cez Drag & Drop
 • kontrola nasadenia ťahačov, prívesov, návesov, nadstavieb, vodičov a personáluu
 • aktuálne stanovište vozidla
 • počet disponovaných zásielok a trás
 • počet aktuálne realizovaných objednávok
 • tlač konfigurovateľných formulárov
 • kontrola časov nakládok a vykládok
 • automaticé plánovanie času
 • priama aktualizácia zmien objednávok
 • história objednávok a vozidiel
 • zobrazenie nasadenia vozidiel na mape
 • história správ vozidiel
 • ľubovoľné správy vozidiel
 • integrácia telematických systémov
 • zobrazovanie správ s ovládaním priorít
 • správa vozového parku