Momentálne zvolené: Kontrola nákladov


 Kontrola s WinSped®

Financie a kontrola

Automatizované procesy WinSped®  poskytujú efektívnu kontrolu došlých faktúr a výpočet služieb vašim zákazníkom. Vo fakturácii sú vybavené zásielky k dispozícii so všetkými relevantnými informáciami. Pomocou uložených matíc sú rýchlo spracované.

Kontrola prepravných nákladov
Funkcie k prepravným informáciám a stanoveniu ceny pri existujúcich kontraktoch umožňujú kontrolu faktúr od dopravcov. Efektívny je aj predbežný výpočet očakávaných nákladov a faktúry za prepravu, ktorý je následne porovnaný s doručeným dokladom.
Stredisko vyúčtovania poskytne všetky nevyúčtované objednávky s kalkulovaným prepravným v rámci správy došlých dokladov alebo ako proforma doklad.
Či už ide o faktúru alebo dobropis, je došlý doklad priamo zaúčtovaný a prípadné odchýľky sú následne vyúčtované ako rozdiel.

Výpočet prepravného
WinSped® ovláda bežné metódy výpočtu prepravného. Vyúčtovanie  môže byť založené na priamo zadávaných cenách alebo štandardne na prednastavených maticiach. Vďaka prehľadnému uloženiu kontraktov je možné automaticky vytvoriť správnu faktúru alebo dobropis. S WinSped-makrom jednoducho určíte chybajúce hodnoty. Tlač faktúr alebo dobropisov prebieha štandardne, alebo prostredníctvom individuálnych formulárov. Systém podporuje externú automatickú archiváciu.


Správa upomienok
WinSped® - správa upomienok sleduje otvorené položky pomocou externého účtovníctva.
Integrované rozhranie k rôznym účtovníckym systémom generuje potrebené informácie pre vstup platieb (vzhľadom na výkon a rozsah účtovníctva).


Matice a údaje matíc:

 • dátum prepravy
 • hmotnosť a vzdialenosť
 • miesto/oblasť/PSČ
 • odosielateľ, prijímateľ, pôvodný odosielateľ, skupiny zákazníkov
 • prepravca,vozidlo
 • súčty hmotností na základe trasy a zásielky
 • druhy materiálov a obalov (druhy paliet, úložné miesta, ložné metre, metre kubické,atď.)
 • spôsoby výpočtu prepravného
 • tarify medzinárodnej nákladnej dopravy
 • tarify vnútroštátnej nákladnej dopravy
 • tarify podľa druhu materiálu a balenia
 • ceny za kg, tonu, jednotku balenia, druh tovaru, ložný meter, kubický meter a iné
 • paušálne ceny s ľubovoľným označením
 • poplatky, prirážky a zrážky z cien
 • optimalizácia a porovnávanie taríf

Formy  účtovania

 • stredisko vyúčtovania
 • správa upomienok
 • faktúry
 • dobropisy pre dopravcov
 • storná
 • zvláštne faktúry
 • správa došlých faktúr
 • porovnávanie faktúr

Tarify podľa:

 • vzdialenosti
 • obastí odoslania alebo prijatia
 • poštových smerových čísel, atď.