Momentálne zvolené: Funkcie softvéru


WinSped® - doprava „od A do Z“

 • celovozová aj čiastočná doprava
 • zberný náklad
 • prenos údajov

 • tlač formulárov
 • automatické plánovanie
 • databáza zákazníkov a kontaktov
 • plánovanie nasadenia vozidiel
 • plánovanie nasadenia personálu

 • integrácia telematických systémov
 • zobrazenie na mape
 • správa nakladacích prostriedkov

 • skenovanie s archivácia dokumentov

 • správa vozového parku

 • kontrola prepravných nákladov

 • DMS – Document management system

 • CRM – Customer relationship management

 • kalkulácia nákladov vozového parku

 • stredisko vyúčtovania